Chèng-thóng (liân-hō)

Chèng-thóng (正統; 1436 nî chì 1449 nî) sī Tiong-kok Bêng-tiâu tē-6 tāi hông-tè Eng-chong ê liân-hō, chêng-āu lóng-chóng 14 tang.

正統
Chèng-thóng
1436 nî chì 1449 nî
Kok-ka
Tāi Bêng
Kun-chú
Eng-chong
Tn̂g-té
14 tang
Thâu-chêng:
Soan-tek
Tāi Bêng liân-hō Āu-piah:
Kéng-thài