Kéng-thài (景泰; 1450 nî - 1456 nî) sī Tiong-kok Bêng-tiâu tē-7 tāi hông-tè Tāi-chong ê liân-hō, chêng-āu lóng-chóng 7 tang.

景泰
Kéng-thài
1450 nî chì 1456 nî
Kok-ka
Tāi Bêng
Kun-chú
Tāi-chong
Tn̂g-té
7 tang
Thâu-chêng:
Chèng-thóng
Tāi Bêng liân-hō Āu-piah:
Thian-sūn