Bêng Tāi-chong (明代宗; 1428 nî 9 goe̍h 21 ji̍t – 1457 nî 3 goe̍h 14 ji̍t) sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê tē 7 tāi hông-tè.

Kéng-thài Hông-tè
景泰皇帝
Tāi Bêng ê hông-tè
Tāi Bêng ê hông-tè
Chāi-ūi 1449 nî 9 goe̍h 22 ji̍t – 1457 nî 2 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Bêng Eng-chong
Kè-jīm Bêng Eng-chong
Choân-miâ
Chu Kî-gio̍k (朱祁鈺)
Liân-hō kap sî-kan
Kéng-thài (景泰): 1450–1457
Sē-hō
Kéng Hông-tè (景皇帝)
Biō-hō
Tāi-chong (代宗)
Lāu-pē Bêng Soan-chong
Lāu-bú Hàu-e̍k Hông-thài-hiō
Chhut-sì 1428 nî 9 goe̍h 21 ji̍t(1428-09-21)
Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1457 nî 3 goe̍h 14 ji̍t (28 hòe)
Pak-kiaⁿ