Chhî Châi-hō͘

Chhî Châi-hō͘ (徐才厚, 1943 nî 6 goe̍h – 2015 nî 3 goe̍h 15 ji̍t) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī Liâu-lêng-séng Tāi-liân-chhī ê Oá-pông-tiàm chhut-sì.

I tī 2005 nî kàu 2013 nî sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Uí-oân-hoē ê hù--chú-se̍k. 2014 nî 3 goe̍h, i in-uī giâm-tiōng uî-kì, hō͘ Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Tiong-iong Kì-lu̍t Kiám-cha Uí-oân-hoē tiâu-cha. 6 goe̍h 30 hō, khai-tû i ê Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tóng-che̍k; 10 goe̍h 27 hō, Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun khai-tû i ê kun-che̍k kap „siōng-chiòng“ kun-hâm. 2015 nî 3 goe̍h 15 ji̍t tī Pak-kiaⁿ koè-sin.