Chhiòng-koàn-sòaⁿ (Tâi-oân Thih-lō͘)

Chhiòng-koàn-soàⁿ (縱貫線) sī Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k keng-êng ê toān-thóng thih-lō͘-soàⁿ, mā-sī Tâi-thih sai-pō͘ kàn-soàⁿ ê hu̍t-sim lō͘-soàⁿ.

Chhiòng-koàn-sòaⁿ
Ki-pún chu-liāu
Êng-ūn tē-khu  Tâi-oân pún-tó
Chhia-chām 107
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng kheh-ūn, hòe-ūn
Lō͘-sòaⁿ pak-toāⁿ
Hái-hoāⁿ-soàⁿ (hái-sòaⁿ)
lâm-toāⁿ
Êng-ūn tan-ūi Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k
Le̍k-sú
Ki-su̍t
Kúi-tō piau-chún 1,067 mm (chek-khúi)

Lō͘-soàⁿ siu-kái