?Chhng-chhí
Roborovski Hamster
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
A-mn̂g: Vertebrata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Rodentia
A-bo̍k: Myomorpha
Chhiau-kho: Muroidea
Kho: Cricetidae
A-kho: Cricetinae
Fischer de Waldheim, 1817
Sio̍k

Mesocricetus
Phodopus
Cricetus
Cricetulus
Allocricetulus
Cansumys
Tscherskia

Chhng-chhí (Eng-gí: hamster) tī hun-lūi-siōng ê miâ sī Cricetinae, sio̍k Rodentia tōng-bu̍t, hiān-sî tiāⁿ hōng chhī chò thióng-bu̍t.