Chi-ku-la̍t

Chi-ku-la̍t, tī Tâi-oân-oē mā kóng chio͘-kó͘-lè-to̍h[1] (ji̍t. チョコレート chyokorêto), sī ēng jia̍t-tāi Theobroma cacao ê chí chò ê chè-phín, it-poaⁿ tiāⁿ chò thn̂g-á-piáⁿ khoán ê sì-siù-á.

Chi-ku-la̍t ū o͘, pe̍h, gû-leng 3 chióng.

Theobroma cacao mā hō chò chi-ku-la̍t.[2][3]chi-ku-la̍t pún-lâi sī kó͘-chá Tiong-lâm Bí-chiu Maya Ìn-tē-an-lâng ê ím-liāu, āu--lâi thoân-ji̍p Au-chiu keng-koè piàn-hoà, chiah piàn-chò kin-á-ji̍t ê sì-siù-á. I ê chú-iàu goân-liāu sī Khó͘-khó͘-chhiū ê koé-chí Khó͘-khó͘-tāu, bô-kâng ê phín-chióng á-sī sán-tē ē sán-seng bô-kâng ê hong-bī.[4]

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. 山口要 (2008 nî 6 goe̍h). 台灣閩南語的日語借詞研究 (Sek-sū thesis). 國立中山大學. 
  2. 潘科元,現代物个古早話,潘科元台語文網誌,Xuite日誌網站,2006-08-30 ,
  3. Lâu Sêng-hiân「芝車力」!我總算是揣著你--ah!,雙倒水別莊,天空部落網站,2006-08-31
  4. 巧克力面面觀,宏亞食品(股)公司網站

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái