?Chi-ku-la̍t (châng)
Chi-ku-la̍t-châng seⁿ ê koé-chí
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Malvales
Kho: Sterculiaceae
Sio̍k: Theobroma
Chéng: T. cacao
Ha̍k-miâ
Theobroma cacao
L.

Chi-ku-la̍t (ha̍k-miâ: Theobroma cacao), Sterculiaceae kho (Malvaceae kho) ê sè-châng chhiū-á (4–8 m koân), chū-pún toà jia̍t-tāi Lâm Bí-chiu seⁿ-thoàⁿ, hiān-chú-sî thong sè-kài ê jia̍t-tāi to ū. I ê chí ēng-lâi chò sì-siù-á, mā hō chò chi-ku-la̍t.

Theobroma cacao

Chham-khó chu-liāu

siu-kái