?Dingo
Pó-io̍k chōng-hóng

iucn3.1‍[1]

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Carnivora
Kho: Canidae
Sio̍k: Canis
Chéng: C. lupus
A-chéng C. l. dingo
Ha̍k-miâ
Canis lupus dingo
(Meyer, 1793)
Hun-pò͘ hoān-ûi
Hun-pò͘ hoān-ûi

Dingo ("tín-go͘h") sī chi̍t khoán iá-káu, seng-oa̍h tī Ò-chiu, ū-ê hun-lūi chiong in pun tī to̍k-li̍p ê bu̍t-chéng Canis dingo, ū-ê sī sǹg chò lông ê á-chéng Canis lupus dingo. Dingo sī Ò-chiu tāi-lio̍k siāng tōa-hêng ê lio̍k-tē pó͘-si̍t-chiá.

Tû-liáu Ò-chiu ê chióng-lūi, tī Tang-lâm-a mā ū kap Ò-chiu ê dingo chiap-kīn ê káu lūi, siōng-sè khòaⁿ Dingo lūi.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Corbett (2004). Canis lupus ssp. dingo. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. Chham-khòaⁿ sî-kan sī 11 May 2006.