Nagayama Eita (永山 瑛太; 1982 nî 12 go̍eh 13 hō chhut-sì), gē-miâ Eita (瑛太), sī Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘ Itabasi-khu chhut-sin ê chi̍t ūi cha-po͘ ián-goân. Nagayama ê bó͘ sī koa-chhiú Kimura Kaela, nn̄g-lâng tī 2010 nî kiat-hun.