Kimura Kaela (木村 カエラ; 1984 nî 10 go̍eh 24 hō chhut-sì) sī Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘ Adati-khu chhut-sin ê chi̍t ūi cha-bó͘ koa-chhiú kiam model. Kimura sī chi̍t ê pòaⁿ-hóng-á, lāu-pē Eng-kok-lâng, lāu-bú Ji̍t-pún-lâng; tòe lāu-bú sèⁿ Kimura (木村). Kimura tī kok-sió 6-nî chiū khai-sí tam-jīm Cutie cha̍p-chì ê model; 16-hòe chiâⁿ-chòe Ji̍t-pún Chi̍p-eng-siā cha̍p-chì Seventeen ê choan-sio̍k model.

Kimura Kaela (2014).