England kap Cymru ê Le̍k Tóng

England kap Cymru ê Le̍k Tóng (Eng-gí: Green Party of England and Wales; GPEW; Cymru-gí: Plaid Werdd Cymru a Lloegr) sī Liân-ha̍p Ông-kok lāi England kap Cymru chit nn̄g-ê só͘-chāi ê Le̍k Tóng. Hiān-chhú-sî ê thâu-lâng sī Jonathan Bartley kap Siân Berry.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái