f(x)Hân-kok SM Entertainment kî-hā ê lú-chú thoân-thé, tī 2009 nî chhut-tō. 2015 nî 8 goe̍h, sêng-oân Sulli lī-khui f(x).

f(x)
Poē-kéng chu-sìn
Chāi-tē miâ 에프엑스
Kok-che̍k  Bí-kok (2)
 Hân-kok (1)
 Tiong-kok (1)
Chhut-tō͘ 2009 nî
Chit-gia̍p Koa-chhiú, bú-chiá
Keng-kì kong-si SM Entertainment
Sêng-oân
Goân-lâi ê sêng-oân
Sulli
Bāng-chām fx.smtown.com

Sêng-oân miâ-toaⁿ Siu-kái

Gē-miâ Pún-miâ Kok-che̍k Pī-chù
Lô-má-jī Ko-lê-jī Lô-má-jī Goân-bûn
Victoria 빅토리아 Sòng Chhiàn 宋茜   Tiong-kok
Amber 엠버 Amber Liu Amber Liu   Bí-kok
Luna 루나 Park Sun-young 박선영   Hân-kok
Krystal 크리스탈 Krystal Jung Krystal Jung   Bí-kok,   Hân-kok
í-keng lī-khui
Sulli 설리 Choi Jin-ri 최진리   Hân-kok 2015 nî 8 goe̍h lī-khui

Goā-pō͘ liân-kiat Siu-kái