Faroe Kûn-tó

Faroe Kûn-tó (Faroe-gí: Føroyar, Tan-be̍h-gí: Færøerne) tiàm-tī pak Tāi-se-iûⁿ, tī Scotland, Peng-tó kap Lo̍k-ui-kok tiong-kan. Tan-be̍h ê 1-ê hái-gōa chū-tī-khu. Kó͘-chá Viking-lâng ê si̍t-bîn-tē.

Faroe
Føroyar
Færøerne
Faroe Kûn-tó kî-á
kî-á
Faroe Kûn-tó bûn-chiong
bûn-chiong
Faroe Kûn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú Tórshavn

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

 
Tiàm-tī Tórshavn ê chèng-hú tiong-sim.

Tē-líSiu-kái


Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Faroe Islands