Fatimah Khalifah-kok sī kó͘-chá thóng-tī tùi Âng-hái kàu Tāi-se-iûⁿ chi kan iân-hōaⁿ ê Shia-phài I-su-lân khalifah-kok.

Bô kâng nî-tāi ê chi-phòe hoān-ûi.

Siong-koan siu-kái