Ha̍p-lí-sèng

Ha̍p-lí-sèng (Eng-gí: rationality) nā tī tiat-ha̍k sī kóng lí-sèng ê tián-hiān, ia̍h tio̍h sī ū lí-iû ê khó-liông. Chit-ê bêng-sû tī bô-kâng ha̍k-kho ū bô-kâng ê ì-gī, sī sim-lí-ha̍k, siā-hoē-ha̍k, keng-chè-ha̍k kap chèng-tī-ha̍k ê thàm-thó bûn-tê chi it.

Chham-khóSiu-kái