HaslemereLiân-ha̍p Ông-kok Eng-lân Tang-lâm Eng-lân Tōa-khu Surrey Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu (civil parish).

Haslemere
Haslemere
—  Bîn-chèng kàu-khu  —

Haslemere is located in Surrey
Haslemere
Haslemere
Haslemere tī Surrey ê ūi-tì
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  Eng-lân
Tōa-khu Tang-lâm Eng-lân
Kūn Surrey
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 23.27 km2
Bāng-chām http://www.haslemere.com/towncouncil/


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Haslemere

Pang-bô͘:Surrey ê bîn-chèng kàu-khu