Hoat-kok kok-kî (Hoat-bûn: Drapeau de la France) sī chi̍t bīn -pe̍h-âng khiā-ti̍t pâi-lia̍t ê sam-sek-kî. Kî-á ê nâ-sek, pe̍h-sek, kap âng-sek hun-pia̍t tāi-piáu Hoat-kok ê kok-ka kek-giân: Chū-iû, Pêng-téng, Phok-ài. Hoat-kok kok-kî iā hō-chòe Sam-sek-kî (le drapeau tricolore) kap Nâ-pe̍h-âng-kî (le drapeau bleu-blanc-rouge); ū-sî-chūn tī kháu-thâu siōng mā ē hō-chòe sam-sek (le tricolore; les couleurs).

Hoat-kok kok-kî
Drapeau de la France
Miâ Sam-sek-kî (le drapeau tricolore)
Pí-lē 2:3
Chhái-iōng Hái-lio̍k-kî: 1794 nî 2 goe̍h 15 ji̍t
Napoléon kun-kî: 1812 nî
tiông-sin sū-iōng: 1830 nî 7 goe̍h
Siat-kè -pe̍h-âng sam-sek-kî