Hoat-gí

(Tùi Hoat-bûn choán--lâi)

Hoat-gí (法語, Hoat-gí: français) ia̍h-kiò Hoat-lân-se-gí (法蘭西語), Hu̍t-lân-se-gí (佛蘭西語), Hu̍t-gí (佛語), sī chi̍t-khoán Romance gí-giân. Thong-sè-kài ū chhiau-kòe 7-chheng-bān lâng ê bú-gí sī Hoat-gí, Romance gí-giân lāi-té kan-na Se-pan-gâ-gí kap Phû-tô-gâ-gí ū koh-khah toā ê bú-gí jîn-kháu.

Hoat-gí
français
Hoat-im [fʁɑ̃sɛ]
Goân-chū kok-ka Hoat-kok téng-téng kok-ka
bú-gí sú-iōng-chiá 76.8 pah-bān
Gí-hē
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 fr
ISO 639-2 fre (B)
fra (T)
ISO 639-3 fra
Linguasphere 51-AAA-i
  bú-gí
  koaⁿ-hong gí-giân
  phó͘-phiàn ū sú-iōng
  chió-sò͘ gí-giân

Ū 52-ê kok-ka ê lâng kóng Hoat-gí, 25-ê kok-ka ēng i chò chi̍t-ê koaⁿ-hong gí-giân. Chú-iàu ê sú-iōng kok-ka ū Hoat-kok, Pe̍k-ní-gī, Sūi-se, kap Canada.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 
Wikipedia
Wikipedia ū Hoat-gí ê pán-pún.
 
Wikibooks ū koan-hē French ê kàu-châi kap soat-bêng-su.