Hong-thai Koppu (2015 nî)

Chhiau-ki̍p Hong-thai Koppu2015 nî Thài-pêng-iûⁿ hong-thai kùi tē-sì ê chhiau-ki̍p hong-thai, Che hong-thai tiong-sim chi̍t hun-cheng choè khoài ê hong-sok sī 240 km/h.

Hong-thai Koppu