Iân-pêng-hiong

Tâi-oân Tâi-tang-koān hat-hā ê hiong

Iân-pêng-hiong (延平鄉) sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê soaⁿ-tē-hiong, hia tōa-hūn ê lâng sī Bunun-cho̍k.