Io-chui (Latin-gí: Vertebrae lumbales, Tek-gí: Lendenwirbelsäule) sī chek-chui ê chi̍t toāⁿ, toè tī heng-chui āu, chiàn-chui chêng. Io-chui ê kut-thâu lêng-kiāⁿ kiò io-chui-kut.

Siong-koanSiu-kái