IzbickoPho-lân Opolskie séng Strzelecki kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Izbicko
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Opolskie
Kūn Strzelecki
Hêng-chèng
tiong-sim
Izbicko
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 85 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 5,608 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 66/km2
Entrace of Izbicko, 2009
Palace Stubendorf, 18th century
Palace Stubendorf, 19th century
Palace Stubendorf, 2015

Kīn-oá ê kong-siā Siu-kái

Chng-thâu Siu-kái

Chham-oa̍t Siu-kái

Chham-khó Siu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.