Kàu-hông Benedictus 12-sè

Benedictus 12-sè (?  – 1342 nî 4 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-197 jīm kàu-hông; tī 1334 nî kàu 1342 nî chāi-ūi.

Benedictus 12-sè
Kàu-hông Benedictus 12-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 22-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Clemens 6-sè