Kàu-hông Ioannes 22-sè

Ioannes 22-sè (1249 nî  – 1334 nî 12 goe̍h 4 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-196 jīm kàu-hông; tī 1316 nî kàu 1334 nî chāi-ūi.

Ioannes 22-sè
Kàu-hông Ioannes 22-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 12-sè