Kàu-hông Benedictus 13-sè

Benedictus 13-sè (1649 nî 2 goe̍h 2 ji̍t – 1730 nî 2 goe̍h 21 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-245 jīm kàu-hông; tī 1724 nî kàu 1730 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Benedictus 13-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1724 nî 5 goe̍h 29 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1730 nî 2 goe̍h 21 ji̍t
Chêng-jīm Innocentius 13-sè
Kè-jīm Clemens 12-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1671 nî 2 goe̍h 24 ji̍t
Clemens 10-sè koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1675 nî 2 goe̍h 3 ji̍t
Paluzzo Paluzzi Altieri Degli Albertoni seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1672 nî 2 goe̍h 22 ji̍t
Clemens 10-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Pietro Francesco Orsini
Chhut-sì 1649 nî 2 goe̍h 2 ji̍t(1649-02-02)
Napoli Ông-kok Gravina in Puglia
Kòe-sin 1730 nî 2 goe̍h 21 ji̍t (81 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Napoli Ông-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Benedictus 13-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Benedictus 13-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 13-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Clemens 12-sè