Kàu-hông Innocentius 13-sè

Innocentius 13-sè (1655 nî 5 goe̍h 13 ji̍t – 1724 nî 3 goe̍h 7 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-244 jīm kàu-hông; tī 1721 nî kàu 1724 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Innocentius 13-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1721 nî 5 goe̍h 8 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1724 nî 3 goe̍h 7 ji̍t
Chêng-jīm Clemens 11-sè
Kè-jīm Benedictus 13-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng iok 1690 nî
Su-kàu/chú-kàu 1695 nî 6 goe̍h 16 ji̍t
Galeazzo Marescotti seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1706 nî 6 goe̍h 7 ji̍t
Clemens 11-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Michelangelo dei Conti
Chhut-sì 1655 nî 5 goe̍h 13 ji̍t(1655-05-13)
Kàu-hông-léng Lazio Poli
Kòe-sin 1724 nî 3 goe̍h 7 ji̍t (68 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Innocentius 13-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Innocentius 13-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 11-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 13-sè