Kàu-hông Clemens 11-sè

Clemens 11-sè (1649 nî 7 goe̍h 23 ji̍t – 1721 nî 3 goe̍h 19 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-243 jīm kàu-hông; tī 1700 nî kàu 1721 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Clemens 11-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1700 nî 11 goe̍h 23 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1721 nî 3 goe̍h 19 ji̍t
Chêng-jīm Innocentius 12-sè
Kè-jīm Innocentius 13-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1700 nî 9 goe̍h
Su-kàu/chú-kàu 1700 nî 11 goe̍h 30 ji̍t
Emmanuel-Théodose de La Tour d'Auvergne seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1690 nî 2 goe̍h 13 ji̍t
Alexander 8-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Giovanni Francesco Albani
Chhut-sì 1649 nî 7 goe̍h 23 ji̍t(1649-07-23)
Kàu-hông-léng Urbino
Kòe-sin 1721 nî 3 goe̍h 19 ji̍t (71 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Clemens 11-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Clemens 11-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 12-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 13-sè