Kàu-hông Alexander 8-sè

Alexander 8-sè (1610 nî 4 goe̍h 22 ji̍t – 1691 nî 2 goe̍h 1 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-241 jīm kàu-hông; tī 1689 nî kàu 1691 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Alexander 8-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1689 nî 10 goe̍h 6 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1691 nî 2 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīm Innocentius 11-sè
Kè-jīm Innocentius 12-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng iok 1630 nî
Su-kàu/chú-kàu 1654 nî 12 goe̍h 27 ji̍t
Marcantonio Bragadin seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1652 nî 2 goe̍h 19 ji̍t
Innocentius 10-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Pietro Vito Ottoboni
Chhut-sì 1610 nî 4 goe̍h 22 ji̍t(1610-04-22)
Venezia Kiōng-hô-kok Venezia
Kòe-sin 1691 nî 2 goe̍h 1 ji̍t (80 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Venezia Kiōng-hô-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Alexander 8-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Alexander 8-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 11-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 12-sè