Kàu-hông Innocentius 11-sè

Innocentius 11-sè (1611 nî 5 goe̍h 16 ji̍t – 1689 nî 8 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-240 jīm kàu-hông; tī 1676 nî kàu 1689 nî chāi-ūi.

Innocentius 11-sè
Kàu-hông Innocentius 11-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 10-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Alexander 8-sè