Kàu-hông Caelestinus 5-sè

Caelestinus 5-sè (1215 nî  – 1296 nî 5 goe̍h 19 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-192 jīm kàu-hông; tī 1294 nî kàu chāi-ūi.

Opuscula omnia, 1640
Kàu-hông Caelestinus 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Nicolaus 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Bonifacius 8-sè