Kàu-hông Bonifacius 8-sè

Bonifacius 8-sè (?  – 1303 nî 10 goe̍h 11 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-193 jīm kàu-hông; tī 1294 nî kàu 1303 nî chāi-ūi.

Bonifacius 8-sè
Kàu-hông Bonifacius 8-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Caelestinus 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 11-sè