Kàu-hông Benedictus 11-sè

Benedictus 11-sè (1240 nî  – 1304 nî 7 goe̍h 7 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-194 jīm kàu-hông; tī 1303 nî kàu 1304 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Benedictus 11-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1303 nî 10 goe̍h 22 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1304 nî 7 goe̍h 7 ji̍t
Chêng-jīm Bonifacius 8-sè
Kè-jīm Clemens 5-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1300 nî
Su-kàu/chú-kàu 1300 nî 3 goe̍h
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1298 nî 12 goe̍h 4 ji̍t
Bonifacius 8-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Nicola Boccasini
Chhut-sì 1240 nî
Treviso
Kòe-sin 1304 nî 7 goe̍h 7 ji̍t (64 hòe)
Kàu-hông-léng Perugia
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Illustra faciem Tuam super servum Tuum
Bûn-chiong Kàu-hông Benedictus 11-sè--ê bûn-chiong
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 7 goe̍h 7 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Lia̍t-hok 1736 nî 4 goe̍h 24 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má (iû Clemens 12-sè)
Kàu-hông Benedictus 11-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Bonifacius 8-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Clemens 5-sè