Kàu-hông Clemens 8-sè

Clemens 8-sè (1536 nî 2 goe̍h 24 ji̍t – 1605 nî 3 goe̍h 3 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-231 jīm kàu-hông; tī 1592 nî kàu 1605 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Clemens 8-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1592 nî 1 goe̍h 30 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1605 nî 3 goe̍h 3 ji̍t
Chêng-jīm Innocentius 9-sè
Kè-jīm Leo 11-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1580 nî 12 goe̍h 31 ji̍t
Su-kàu/chú-kàu 1592 nî 2 goe̍h 2 ji̍t
Alfonso Gesualdo di Conza seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1585 nî 12 goe̍h 18 ji̍t
Sixtus 5-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Ippolito Aldobrandini
Chhut-sì 1536 nî 2 goe̍h 24 ji̍t(1536-02-24)
Kàu-hông-léng Marche Fano
Kòe-sin 1605 nî 3 goe̍h 3 ji̍t (69 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Clemens 8-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Clemens 8-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 9-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Leo 11-sè