Kàu-hông Innocentius 9-sè

Innocentius 9-sè (1519 nî 7 goe̍h 20 ji̍t – 1591 nî 12 goe̍h 30 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-230 jīm kàu-hông; tī 1591 nî kàu 1591 nî chāi-ūi.

Innocentius 9-sè
Kàu-hông Innocentius 9-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 14-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Clemens 8-sè