Kàu-hông Gregorius 4-sè

Gregorius 4-sè (?  – 844 nî 1 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-101 jīm kàu-hông; tī 827 nî kàu 844 nî chāi-ūi.

Gregorius 4-sè
Kàu-hông Gregorius 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Valentinus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sergius 2-sè