Kàu-hông Gregorius 4-sè

Gregorius 4-sè (?  – 844 nî 1 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-101 jīm kàu-hông; tī 827 nî kàu 844 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Gregorius 4-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 827 nî 10 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 844 nî 1 goe̍h 25 ji̍t
Chêng-jīm Valentinus
Kè-jīm Sergius 2-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 797 nî
Leo 3-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 844 nî 1 goe̍h 25 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Gregorius 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Valentinus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sergius 2-sè