Kàu-hông Sergius 2-sè

Sergius 2-sè (?  – 847 nî 1 goe̍h 24 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-102 jīm kàu-hông; tī 844 nî kàu 847 nî chāi-ūi.

Sergius 2-sè
Kàu-hông Sergius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Leo 4-sè