Kàu-hông Sergius 2-sè

Sergius 2-sè (?  – 847 nî 1 goe̍h 24 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-102 jīm kàu-hông; tī 844 nî kàu 847 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Sergius 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 844 nî 1 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 847 nî 1 goe̍h 27 ji̍t
Chêng-jīm Gregorius 4-sè
Kè-jīm Leo 4-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 847 nî 1 goe̍h 27 ji̍t
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Sergius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Leo 4-sè