Leo 4-sè (790 nî  – 855 nî 7 goe̍h 17 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-103 jīm kàu-hông; tī 847 nî kàu 855 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Leo 4-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 847 nî 4 goe̍h 10 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 855 nî 7 goe̍h 17 ji̍t
Chêng-jīm Sergius 2-sè
Kè-jīm Benedictus 3-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 844 nî
Sergius 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 790 nî
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 855 nî 7 goe̍h 17 ji̍t (65 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Kàu-hông Leo 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sergius 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 3-sè