Pius 3-sè (1439 nî 5 goe̍h 29 ji̍t – 1503 nî 10 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-215 jīm kàu-hông; tī 1503 nî kàu 1503 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Pius 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1503 nî 9 goe̍h 22 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1503 nî 10 goe̍h 18 ji̍t
Chêng-jīm Alexander 6-sè
Kè-jīm Iulius 2-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1503 nî 9 goe̍h 30 ji̍t
Giuliano della Rovere koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1503 nî 10 goe̍h 1 ji̍t
Giuliano della Rovere seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1460 nî 3 goe̍h 5 ji̍t
Pius 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Francesco Todeschini Piccolomini
Chhut-sì 1439 nî 5 goe̍h 9 ji̍t(1439-05-09)
Siena Kiōng-hô-kok Sarteano
Kòe-sin 1503 nî 10 goe̍h 18 ji̍t (64 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Siena Kiōng-hô-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Pius 3-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Pius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Alexander 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Iulius 2-sè