Kàu-hông Silvester 2-sè

Silvester 2-sè (?  – 1003 nî 5 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-139 jīm kàu-hông; tī 999 nî kàu 1003 nî chāi-ūi.

Silvester 2-sè
Kàu-hông Silvester 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 17-sè