Kàu-hông Sixtus 4-sè

Sixtus 4-sè (1414 nî 7 goe̍h 21 ji̍t – 1484 nî 8 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-212 jīm kàu-hông; tī 1471 nî kàu 1484 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Sixtus 4-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1471 nî 8 goe̍h 9 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1484 nî 8 goe̍h 12 ji̍t
Chêng-jīm Paulus 2-sè
Kè-jīm Innocentius 8-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1471 nî 8 goe̍h 25 ji̍t
Guillaume d'Estouteville seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1467 nî 9 goe̍h 18 ji̍t
Paulus 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Francesco della Rovere
Chhut-sì 1414 nî 7 goe̍h 21 ji̍t(1414-07-21)
Genova Kiōng-hô-kok Celle Ligure
Kòe-sin 1484 nî 8 goe̍h 12 ji̍t (70 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Genova Kiōng-hô-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Sixtus 4-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Sixtus 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Paulus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 8-sè