Kàu-hông Stephanus 10-sè

Stephanus 10-sè (1020 nî  – 1058 nî 3 goe̍h 29 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-154 jīm kàu-hông; tī 1057 nî kàu 1058 nî chāi-ūi.

Stephanus 10-sè
Kàu-hông Stephanus 10-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Victor 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Nicolaus 2-sè