Kòe-ōe

(Tùi Koè-ōe choán--lâi)

Koè-oē (hōe-, -ūi) sī 1-khoán sī-kak gē-su̍t, ēng sek-liāuchoá, phâng-pò· (oē-pò·), chhâ-pang ia̍h-sī piah-téng téng-téng ê téng-koân he̍k-sī kô· he̍k-sī boah lâi biô-tô·; chit-khoán piáu-hiān khoán-sek ê chok-phín, tō-sī koè-oē.

Tân Têng-pho 1926 nî ê Ka-gī Ke Goā (oē-pò·, iû-chhái, 64×53cm) ji̍p-soán Tē-7-kài Ji̍t-pún Tè-kok Bí-su̍t Tián-lám-hoē.

It-poaⁿ tô·, chhat-á (ēng te̍k-á piáu-poè) ia̍h-sī mā sī chí koè-oē ê ì-sù, m̄-koh tô· kap sī kóng lóng-chóng ê lâng ēng sek-liāu biô ê chok-phín, nā kóng koè-oē, tō chin kóng-kioh sī-kak gē-su̍t ê khài-liām--ah.