Kodama Gentarô (児玉 源太郎, こだま げんたろう, 1852 nî 4 goe̍h 14 ji̍t - 1906 nî 7 goe̍h 23 ji̍t) sī bú-sū chhut-sin ê Ji̍t-pún lio̍k-kun tāi-chiòng, chèng-tī-ka. Tē-sì ūi Tâi-oân Chóng-tok. Ji̍t-Lō͘ Chiàn-cheng sî ê Man-siu-kun (Boán-chiu-kun) Chóng chham-bô͘-tiúⁿ.

'Kodama Gentarô'
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1852 nî 4 goe̍h 14 ji̍t
Sí-bông 1906 nî 7 goe̍h 23 ji̍t
Hòe-sò͘ 54 hòe
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-áYamaguti-koān Siunan-chhī
Tâi-oân chóng-tok
Chiūⁿ-jīm chêng chit-bū Lio̍k-kun Chham-bô͘ Pún-pō͘ chhù-tiúⁿ
Chiūⁿ-jīm 1898 nî 2 goe̍h 26 ji̍t
Sià-jīm 1906 nî 4 goe̍h 1 ji̍t
Chāi-jīm sî-kan 7 nî 1 kò͘ goe̍h
Sià-jīm āu chit-bū
Chêng-jīm Nogi Maresuke
Āu-jīm Sakuma Samata

Chhut-sin

siu-kái

Keng-le̍k

siu-kái

Kodama Gentarô tam-jīm Tâi-oân Chóng-tok ê tōa-pō͘-hūn sî-kan tī Man-siu chhōa-peng sio-chiàn, phah Ji̍t-Lō͘ Chiàn-cheng. Tâi-oân chèng-bū si̍t-chè siōng lóng-sī Bîn-chèng tiúⁿ-koaⁿ Gotô Sinpei lih chiáng-lí.

Sí-bông

siu-kái

Nî-phó͘

siu-kái