Kok-bîn ha̍k-hāu (Hàn-jī: 國民學校) sī Ji̍t-pún tī 1941 nî 3 goe̍h kong-pò͘ ê kàu-io̍k chèng-chhek,[1] mā sī i-kù chèng-chhek só͘ siat ê ha̍k-hāu lūi-hêng. Kok-bîn ha̍k-hāu chú-iàu hâm chho͘-téng kàu-io̍k kap chêng-kî ê tiong-téng kàu-io̍k.

Hit tong sî tī Ji̍t-pún só͘ koán ê Tiâu-sián kap Tâi-oân, mā ū si̍t-si kok-bîn ha̍k-hāu chè-tō͘. Chiàn-āu Tiong-hoâ Bîn-kok mā kè-sio̍k tī Tâi-oân si̍t-hêng kok-bîn ha̍k-hāu chi̍t toāⁿ sî-kan.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. 国民学校令, 中野文庫

Siong-koan siu-kái