Ló͘-ní-hah-chê (努爾哈齊, Boán-chiu-gí: ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ nurgaci, 1559 nî 2 goe̍h 21 ji̍t – 1626 nî 9 goe̍h 30 ji̍t), mā hoan-e̍k chò Ló͘-ní-hah-chhek (努爾哈赤), sī Hiō Kim (後金) Boán-chiu chèng-koân ê tē-1 tāi tāi-khó-hān, mā sī Chheng-kok ê kiàn-li̍p--chiá Hông Thài-ke̍k ê a-pa. 1616 nî kàu 1626 nî chāi-ūi.

Ló͘-ní-hah-chê
Hiō Kim ê khó-hān

Ló͘-ní-hah-chê
Hiō Kim ê khó-hān
Chāi-ūi 1616 nî 2 goe̍h 17 ji̍t –1626 nî 9 goe̍h 30 ji̍t
Kè-jīm Hông Thài-ke̍k
Kiàn-chiu Lú-chin ê thâu-lâng
Chāi-ūi 1583 nî –1616 nî
Chêng-jīm Taksi
Choân-miâ
Ló͘-ní-hah-chê (ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ, Nurgaci)
Liân-hō kap sî-kan
Thian-bēng (天命): 1616–1626
Sē-hō
Ko Hông-tè (高皇帝)
Biō-hō
Thài-chó͘ (太祖)
Ông-sek Aisin Gioro--sī
Lāu-pē Taksi
Lāu-bú Hitara--sī
Chhut-sì 1559 nî 2 goe̍h 21 ji̍t
Bêng léng Boán-chiu Hetu Ala
Kòe-sin 1626 nî 9 goe̍h 30 ji̍t (67 hòe)
Hiō Kim Lêng-oán