LapplandSūi-tián Norrland tē-khu ê kū séng-hūn (landskap), lāi-té hâm Västerbotten koān, Norrbotten koān kap Jämtland koān, jīn-kháu 109,702, bīn-chek 93,258, bi̍t-tō͘ 0.9 (jîn-kháu/km²).

Lappland ê ūi-tì.

Chham-khó siu-kái