Leśnica Kong-siā

LeśnicaPho-lân Opolskie séng Strzelecki kūn ê chi̍t ê chhī-kau kong-siā (gmina miejsko-wiejska).

Leśnica
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Opolskie
Kūn Strzelecki
Hêng-chèng
tiong-sim
Leśnica
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 95 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 8,757 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 92.2/km2

Kīn-oá ê kong-siāSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Chham-oa̍tSiu-kái

Chham-khóSiu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.