Luxembourg ChhīLuxembourg Luxembourg khu Luxembourg koān ê chi̍t ê chū-tī-thé (gemeng).

Luxembourg Chhī
—  Chū-tī-thé  —
Luxembourg Chhī ê hui-kì
Hui-kì
Kok-ka  Luxembourg
Khu Luxembourg
Koān Luxembourg


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Luxembourg tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.