?Mî-kâu
Macaca fascicularis
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Primates
Kho: Cercopithecidae
A-kho: Cercopithecinae
Sio̍k: Macaca
Lacepede, 1799
Bô͘-sek chéng
Simia inuus
Linnaeus, 1758 = Simia sylvanus Linnaeus, 1758

Mî-kâukâu lāi-bīn ê chi̍t-ê sio̍k, Latin-miâMacaca, í-keng chai-iáⁿ ê chéng ū 22-ê.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Macaca

  Data related to Macaque at Wikispecies